Overeenkomst - Cryptovaluta aankopen

Laatst bijgewerkt: maart 7, 2018

Deze Bitrush Cryptovaluta Aankoopovereenkomst ("Overeenkomst") is een juridische overeenkomst tussen Crypto Solutions B.V. ("Bitrush","wij" of "ons") en de entiteit of persoon ("u" of "uw") die een bestelling voor een cryptovaluta verricht, en andere zakelijke diensten die door Bitrush kunnen worden aangeboden ("Dienst"). Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst.

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet begrijpt, neem dan contact met ons op voordat u de Dienst gebruikt.

U mag geen gebruik maken van onze Dienst tenzij u ermee instemt alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst na te leven.

1. Voorwoord

Deze overeenkomst biedt een algemene beschrijving van de Dienst die Bitrush levert tijdens het aankopen van cryptovaluta's via Bitrush.

2. Algemene informatie met betrekking tot cryptovaluta

Cryptovaluta's zijn digitale goederen die geen vaste waarde hebben; u stemt in met de prijs die door Bitrush op het moment van aankoop wordt bepaald. Door de variabele prijs van een cryptovaluta kan de koers op elk moment veranderen. Er is nooit enige garantie op een behouden van toekomstige waarde en er is geen garantie dat u de cryptovaluta kunt verkopen voor dezelfde prijs.

3. Verantwoordelijkheden van de klant

We raden u aan om extra voorzichtig te zijn bij het omgaan met cryptovaluta's, omdat transacties binnen de cryptovaluta wereld niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om tijdens het opgeven van een cryptovaluta adres te zorgen dat u hier zelf toegang tot heeft. Het invoeren van iemand anders cryptovaluta adres is geheel op eigen risico.

a. Verstrekking van gegevens: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens heeft ingevoerd (cryptovaluta adres en bedrag). Bitrush is niet aansprakelijk en zal de verantwoordelijkheid ontkennen voor eventuele schade of verliezen die voor u ontstaan als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie over de betaling. Als u bijvoorbeeld uw Bitcoin's naar een onjuist Bitcoin adres stuurt, kan uw geld verloren gaan.

b. Cryptovaluta opslag: Het beveiligen van de opslag van uw cryptovaluta apparaat is geheel voor eigen risico.

4. Tarieven en kosten

Bij het kopen van cryptovaluta's gaat u akkoord met de kosten die zijn inbegrepen in de prijs. De kosten inbegrepen in de prijs zijn de cryptovaluta miners-fee, wisselkosten, betaalmethodekosten, en de Bitrush winstmarge. Vanwege de kosten kunnen er (grote) verschillen zijn in de cryptovaluta prijs van Bitrush en andere platformen.

5. Verwerking van transacties en terugbetalingen

a. Terugbetalingen: Gekochte cryptovaluta's kunnen niet worden teruggedraaid. U moet een aparte verkoopbestelling maken als u uw cryptovaluta wilt verkopen naar fiat valuta. In bijzondere gevallen wordt het bedrag terugbetaald na aftrek van de gemaakte kosten en de door Bitrush geleden schade als gevolg van wisselkoersschommelingen.

b. Creditcard Transacties: Onmiddellijk nadat de betaling is voltooid, reserveert Bitrush het betaalde bedrag gedurende 3 uur totdat u het verificatieproces heeft voltooid. Als het verificatieproces niet binnen 3 uur is voltooid, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt het gereserveerde bedrag.

c. Verwerkingsfouten: Bitrush behoudt zich het recht voor om uw bestelling te annuleren/opschorten indien een bank of technisch falen door derden of andere onvoorziene omstandigheden ertoe leidt dat Bitrush uw transactie niet tijdig kan uitvoeren.

6. Verzending en levering

Wij sturen de cryptovaluta naar het opgegeven deposit adres door middel van een ondertekende cryptovaluta transactie. Tijdens de levering kan het aantal cryptovaluta verschillen van het aantal door u bestelde cryptovaluta. Bitrush is niet aansprakelijk en ontkent aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen voor u als gevolg van vertragingen in de levering.

7. Naleving KYC en AML

Bitrush gebruikt meerdere technieken om antiwitwasmaatregelen (AML) te nemen en in overeenstemming te zijn met de KYC-regelgeving (Know Your Customer).

a. Verificatie: U bent verplicht om een eenmalige verificatie uit te voeren van e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer voordat uw order kan worden verwerkt. Indien nodig behoudt Bitrush zich het recht voor om de klant om een aanvullende identiteitscontrole te vragen.

b. Herkomst geld: U verklaart dat het geld dat u voor de betaling gebruikt legitiem verkregen is en dat u niet op de hoogte bent van mogelijke illegale activiteiten van de herkomst van uw geld; als er twijfels ontstaan over de herkomst van het geld of als het bedrag van de betaling substantieel genoeg is, dan behoudt Bitrush zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen.

c. Cooling-down periode: Bitrush maakt gebruik van een afkoelingsperiode, die afhankelijk is van de door u gekozen betaalmethode. De afkoelingsperiode zorgt ervoor dat uw betaling gedurende een periode van 2 werkdagen wordt vastgehouden zodra een aankooplimiet is bereikt. Wij behouden ons het recht voor om uw betaling te verzenden vóór de eerder aangegeven afkoelingsperiode, op voorwaarde dat de rechtmatigheid van de transactie is geverifieerd.

8. Vermoeden van ongeoorloofd of illegaal gebruik

In geval van vermoeden van misbruik, fraude of illegale transacties behoudt Bitrush zich het recht voor om een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat de rechtmatigheid van de transactie kan worden geverifieerd. Bitrush zal verdachte transacties melden bij relevante autoriteiten en zal samenwerken met politie en andere overheidsinstanties.

9. Dienstbeperkingen en verboden activiteiten

a. Naleving van toepasselijke wetten: U moet onze Diensten op rechtmatige wijze gebruiken en alle wetten, regels en voorschriften ("Wetten") naleven die van toepassing zijn op uw lokale regio en het Nederlands recht.

b. Belastingontduiking: U verklaart dat waarde die is opgeslagen in cryptovaluta's niet onderhevig is aan belastingontduiking.

c. Verboden activiteiten: U mag onze Diensten niet gebruiken om transacties te faciliteren die verband houden met gokken, erotische- of gewelddadige content.

d. Politically Exposed Persons: Een PEP is een term die iemand beschrijft aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. U mag onze Diensten niet gebruiken wanneer u op een PEP-lijst staat.

e. The Onion Router: U mag geen gebruik maken van onze Diensten wanneer u probeert anoniem te blijven via het Tor-netwerk.

10. Gebruik van diensten door minderjarigen.

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd om onze Dienst te gebruiken. Bitrush kan contact met u opnemen om een bevestiging te krijgen van uw ouder of voogd.

11. Informatieverschaffing en mededelingen; elektronische handtekening toestemming

a. Elektronische informatieverschaffing en mededelingen: Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat een dergelijke registratie uw elektronische handtekening vormt en stemt u in met het elektronisch verstrekken van alle bekendmakingen en mededelingen van Bitrush ("Mededelingen"), met inbegrip van die welke Wettelijk vereist zijn. U stemt er ook mee in dat uw elektronische toestemming dezelfde rechtsgevolgen heeft als een fysieke handtekening.

b. Leveringsmethoden: U stemt ermee in dat Bitrush Mededelingen met betrekking tot de Diensten aan u kan verstrekken via onze website, of door Mededelingen naar uw e-mail te sturen. Mededelingen kunnen kennisgevingen bevatten over uw bestelling, wijzigingen in de Diensten of andere informatie die nodig zijn om aan u te verstrekken. U stemt er ook mee in dat de elektronische levering van een Mededeling dezelfde rechtsgevolgen heeft als wanneer wij u een fysieke kopie bezorgen.

c. SMS en tekstberichten: U machtigt ons om u Mededelingen via sms te sturen zodat wij uw betaling kunnen verifiëren en u andere belangrijke informatie over uw bestelling te verstrekken.

d. Vereisten voor levering: Het verbaast u waarschijnlijk niet dat u een computer of mobiel apparaat, internetconnectiviteit en een bijgewerkte browser nodig hebt om de Mededelingen die u worden verstrekt, te bekijken. Als u problemen ondervindt met het bekijken of raadplegen van Mededelingen, neem dan contact met ons op zodat wij een andere manier van levering kunnen vinden.

12. Slapende (niet uitgevoerde) transacties

U heeft een periode van 1 maand na het aanmaken van uw bestelling om uw betaling te verifiëren. Na deze periode behoudt Bitrush zich het recht voor om deze bestelling terug te betalen voor de huidige Bitrush koersprijs. Bitrush zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van de terugbetaling.

13. Dienstondersteuning

Wij zullen u ondersteunen bij het oplossen van algemene problemen met betrekking tot uw gebruik van onze Dienst. Deze ondersteuning omvat bronnen en documentatie die wij u ter beschikking stellen via de huidige versies van de ondersteuningspagina's van Bitrush en andere pagina's op onze website. De meest efficiënte manier om antwoorden te krijgen op uw vragen is door onze FAQ te bekijken. Mocht u na het bekijken van de FAQ nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

14. Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid zal een Bitrush Entiteit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of exemplarische schade als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de Diensten te gebruiken of voor de onbeschikbaarheid van de Diensten, voor gederfde winst, persoonlijk letsel of materiële schade, of voor enige andere schade die voortvloeit uit, in relatie tot of in verband met deze Overeenkomst of uw gebruik van de Diensten, zelfs als dergelijke schade voorzienbaar is, en ongeacht of u of de Bitrush Entiteiten zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De Bitrush-entiteiten zijn niet aansprakelijk en ontkennen verantwoordelijkheid voor enige schade of verliezen aan u die voortkomen uit of verband houden met hacken, manipuleren, of andere ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Diensten, uw Bitrush Affiliate Account, of Gegevens, of enige andere maatregel voor gegevensbeveiliging. De Bitrush-entiteiten ontkennen verder de verantwoordelijkheid voor alle aansprakelijkheid en schade aan u of anderen veroorzaakt door (a) ongeoorloofde toegang tot servers, infrastructuur of Gegevens die worden gebruikt in verband met de Diensten; (b) onderbrekingen of stopzetting van de Diensten; (c) eventuele bugs, virussen of andere schadelijke code die naar of via de Diensten kunnen worden overgedragen; (d) eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of verliezen in of op aan ons verstrekte Gegevens; (e) door u verstrekte inhoud van derden; of (f) de lasterlijke, beledigende, aanstootgevende of onwettige gedragingen van anderen.

U gaat ermee akkoord om eventuele aanvullende aansprakelijkheid die niet door de Bitrush-entiteiten onder deze Overeenkomst wordt afgewezen of ontkend, te beperken tot uw directe en gedocumenteerde schade.

Deze beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u zullen van toepassing zijn ongeacht de juridische theorie waarop uw claim is gebaseerd, inclusief contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, of enige andere theorie of basis.

15. Aanpassingen van deze overeenkomst

Bitrush heeft de mogelijkheid om deze Overeenkomst te wijzigen. De legende "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Overeenkomst geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst werd herzien. Eventuele wijzigingen zijn van kracht wanneer we de herziene Overeenkomst op onze website plaatsen.