Overeenkomst - Partnerprogramma

Laatst bijgewerkt: maart 7, 2018

Deze Bitrush Partnerprogrammaovereenkomst ("Overeenkomst") is een juridische overeenkomst tussen Crypto Solutions B.V. ("Bitrush","wij" of "ons") en de entiteit of persoon ("u" of "uw") die een partner account aanmaakt, en andere zakelijke diensten die door Bitrush kunnen worden aangeboden ("Dienst"). Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst.

Als u de voorwaarden van deze overeenkomst niet begrijpt, neem dan contact met ons op voordat u de Dienst gebruikt.

U mag geen gebruik maken van onze Dienst tenzij u ermee instemt alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst na te leven.

1. Voorwoord

Deze overeenkomst biedt een algemene beschrijving van de Dienst die Bitrush aan u kan leveren wanneer u partner wordt van Bitrush.

2. Partner verantwoordelijkheden

a. Verstrekking van gegevens: Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens heeft ingevoerd (cryptovaluta adres). Bitrush is niet aansprakelijk en zal de verantwoordelijkheid ontkennen voor eventuele schade of verliezen die voor u ontstaan als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie over de betaling. Als u bijvoorbeeld uw Bitcoin's naar een onjuist Bitcoin adres stuurt, kan uw geld verloren gaan.

b. Toegevoegde waarde: U moet (duidelijk zichtbare/meetbare) meerwaarde bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van informatieve, creatieve of educatieve inhoud of een extra dienst.

c. Merkprofilering: U mag niet de indruk wekken dat de Bitrush Diensten uw eigen diensten zijn. De verantwoordelijkheid voor klantcontact ligt bij Bitrush, aldus zullen alle leads en verzoeken/vragen van klanten worden doorgestuurd naar Bitrush.

3. Vergoedingenpercentages

Bij een geslaagde conversie via de partnerwebsite heeft de partner recht op een vergoeding in euro. Het vergoedingspercentage bedraagt 0,5% van het orderbedrag dat Bitrush berekent. Beloningspercentages zijn niet vast en kunnen derhalve te allen tijde worden gewijzigd. U kunt contact met ons opnemen om een op maat gemaakt vergoedingspercentage te krijgen dat specifiek is afgestemd op uw behoeften.

4. Vewerken van uitbetalingen

Het affiliate programma bevindt zich nog in een bètafase. De vergoeding wordt elke maand op verzoek handmatig uitbetaald, als het verschuldigde totaalbedrag hoger is dan 50 euro. Betalingen kunnen worden gedaan in elk van de cryptovaluta's die Bitrush aanbiedt. De miners-fee wordt u per uitbetaling in rekening gebracht.

5. Beschikbaarheid van de Dienst

a. Beschikbaarheid: Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid van onze Diensten. De koop/verkoopfunctie kan worden uitgeschakeld bij bijvoorbeeld technische storingen, onderhoud of een liquiditeitstekort.

b. Verwerkingsfouten: Bitrush behoudt zich het recht voor om uw bestelling te annuleren/opschorten indien een bank of technisch falen door derden of andere onvoorziene omstandigheden ertoe leidt dat Bitrush uw transactie niet tijdig kan uitvoeren.

6. Vermoeden van ongeoorloofd of illegaal gebruik

In geval van vermoeden van misbruik, fraude of illegale transacties behoudt Bitrush zich het recht voor om een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat de rechtmatigheid van de transactie kan worden geverifieerd. Bitrush zal verdachte transacties melden bij relevante autoriteiten en zal samenwerken met politie en andere overheidsinstanties.

7. Dienstbeperkingen en verboden activiteiten

a. Naleving van toepasselijke wetten: U moet onze Diensten op rechtmatige wijze gebruiken en alle wetten, regels en voorschriften ("Wetten") naleven die van toepassing zijn op uw lokale regio en het Nederlands recht.

b. Belastingontduiking: U verklaart dat waarde die is opgeslagen in cryptovaluta's niet onderhevig is aan belastingontduiking.

c. Verboden activiteiten: U mag onze Diensten niet gebruiken om transacties te faciliteren die verband houden met gokken, erotische- of gewelddadige content.

d. Politically Exposed Persons: Een PEP is een term die iemand beschrijft aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. U mag onze Diensten niet gebruiken wanneer u op een PEP-lijst staat.

e. The Onion Router: U mag geen gebruik maken van onze Diensten wanneer u probeert anoniem te blijven via het Tor-netwerk.

8. Gebruik van diensten door minderjarigen

Ons partnerprogramma is niet gericht op personen jonger dan achttien jaar (18 jaar) en wij verzoeken u geen account bij ons te registreren.

9. Informatieverschaffing en mededelingen; elektronische handtekening toestemming

a. Elektronische informatieverschaffing en mededelingen: Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat een dergelijke registratie uw elektronische handtekening vormt en stemt u in met het elektronisch verstrekken van alle bekendmakingen en mededelingen van Bitrush ("Mededelingen"), met inbegrip van die welke Wettelijk vereist zijn. U stemt er ook mee in dat uw elektronische toestemming dezelfde rechtsgevolgen heeft als een fysieke handtekening.

b. Leveringsmethoden: U stemt ermee in dat Bitrush Mededelingen met betrekking tot de Diensten aan u kan verstrekken via onze website, of door Mededelingen naar uw e-mail te sturen. Mededelingen kunnen kennisgevingen bevatten over uw bestelling, wijzigingen in de Diensten of andere informatie die nodig zijn om aan u te verstrekken. U stemt er ook mee in dat de elektronische levering van een Mededeling dezelfde rechtsgevolgen heeft als wanneer wij u een fysieke kopie bezorgen.

c. Vereisten voor levering: Het verbaast u waarschijnlijk niet dat u een computer of mobiel apparaat, internetconnectiviteit en een bijgewerkte browser nodig hebt om de Mededelingen die u worden verstrekt, te bekijken. Als u problemen ondervindt met het bekijken of raadplegen van Mededelingen, neem dan contact met ons op zodat wij een andere manier van levering kunnen vinden.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid zal een Bitrush Entiteit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of exemplarische schade als gevolg van uw gebruik of onvermogen om de Diensten te gebruiken of voor de onbeschikbaarheid van de Diensten, voor gederfde winst, persoonlijk letsel of materiële schade, of voor enige andere schade die voortvloeit uit, in relatie tot of in verband met deze Overeenkomst of uw gebruik van de Diensten, zelfs als dergelijke schade voorzienbaar is, en ongeacht of u of de Bitrush Entiteiten zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. De Bitrush-entiteiten zijn niet aansprakelijk en ontkennen verantwoordelijkheid voor enige schade of verliezen aan u die voortkomen uit of verband houden met hacken, manipuleren, of andere ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Diensten, uw Bitrush Affiliate Account, of Gegevens, of enige andere maatregel voor gegevensbeveiliging. De Bitrush-entiteiten ontkennen verder de verantwoordelijkheid voor alle aansprakelijkheid en schade aan u of anderen veroorzaakt door (a) ongeoorloofde toegang tot servers, infrastructuur of Gegevens die worden gebruikt in verband met de Diensten; (b) onderbrekingen of stopzetting van de Diensten; (c) eventuele bugs, virussen of andere schadelijke code die naar of via de Diensten kunnen worden overgedragen; (d) eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of verliezen in of op aan ons verstrekte Gegevens; (e) door u verstrekte inhoud van derden; of (f) de lasterlijke, beledigende, aanstootgevende of onwettige gedragingen van anderen.

U gaat ermee akkoord om eventuele aanvullende aansprakelijkheid die niet door de Bitrush-entiteiten onder deze Overeenkomst wordt afgewezen of ontkend, te beperken tot uw directe en gedocumenteerde schade.

Deze beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u zullen van toepassing zijn ongeacht de juridische theorie waarop uw claim is gebaseerd, inclusief contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, of enige andere theorie of basis.

11. Aanpassingen van deze overeenkomst

Bitrush heeft de mogelijkheid om deze Overeenkomst te wijzigen. De legende "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze Overeenkomst geeft aan wanneer deze Overeenkomst voor het laatst werd herzien. Eventuele wijzigingen zijn van kracht wanneer we de herziene Overeenkomst op onze website plaatsen.