Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: november 22, 2018

Privacy en online veiligheid zijn van groot belang voor Bitrush. Wij bieden een dienst voor het kopen en verkopen van cryptocurrencies. Wij verzamelen gegevens over onze klanten ("Gegevens") wanneer zij gebruik maken van het platform, de diensten en onze website (gezamenlijk "Diensten"). Dit privacybeleid beschrijft hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

In dit privacybeleid verwijzen we naar een bezoeker op onze website of een klant van één of meer van onze Diensten ("u", "Klant"). Dit beleid is niet van toepassing op websites, producten of diensten van derden, zelfs niet als deze naar onze Diensten verwijzen, en u dient zorgvuldig rekening te houden met de privacypraktijken van deze derden. Als u het niet eens bent met de praktijken die in dit beleid worden beschreven, dient u (a) de nodige stappen te ondernemen om cookies van uw computer te verwijderen nadat u onze website hebt verlaten, en (b) uw gebruik van onze Diensten te beëindigen. Tot slot hebben we ook een Cookiebeleid samengesteld dat in detail beschrijft hoe we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken.

1. Voorwoord

De Gegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van hoe onze Diensten worden gebruikt. Soms ontvangen we Gegevens rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer een bestelling wordt aangemaakt, het contactformulier wordt gebruikt of we een e-mail ontvangen. In andere gevallen krijgen we Gegevens door het verzamelen van interacties met onze Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en web beacons. Wij krijgen ook gegevens van derden, zoals vanuit financiële partners of diensten voor identiteitscontrole.

Het verzamelen en gebruiken van gegevens uit verschillende bronnen is essentieel voor het kunnen leveren van onze Diensten - en om de Diensten veilig te houden. Gegevens zijn van cruciaal belang om ons te helpen de veiligheid van uw online betalingen te verhogen en het risico op fraude, witwassen van geld en andere schadelijke activiteiten te verminderen.

2. Gegevens die wij verzamelen

a. Persoonlijke Gegevens. Wij noemen Gegevens die u als individu identificeert, of redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren, als "Persoonlijke Gegevens". Wij verzamelen Persoonlijke Gegevens op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wanneer een Klant de verificatiestappen doorloopt, een Klant betalingen doet, een persoon reageert op e-mails of enquêtes van Bitrush. We ontvangen ook Persoonlijke Gegevens uit andere bronnen, zoals onze partners, financiële dienstverleners, diensten voor identiteitscontrole en openbare bronnen. Persoonlijke Gegevens omvatten geen gegevens die geaggregeerd of anoniem gemaakt zijn zodat ze niet langer redelijkerwijs kunnen worden geassocieerd met een specifiek individu. De Persoonlijke Gegevens die wij kunnen verzamelen omvatten onder meer:

 • Contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële en transactiegegevens, zoals krediet- of debetkaartnummer en bankgegevens;
 • Bedrijfsgegevens, zoals de juridische structuur van een bedrijf en bedrijfsgegevens; en
 • Overige Persoonsgegevens, zoals geboortedatum, nationaliteit, IP-adres.

b. Overige Gegevens. Andere gegevens dan Persoonlijke Gegevens noemen we "Overige Gegevens". We verzamelen Overige Gegevens uit verschillende bronnen. Eén van onze bronnen voor Overige Gegevens zijn cookies en andere technologieën die Gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en het gebruik van onze Diensten in het algemeen. Overige Gegevens die we kunnen verzamelen omvatten:

 • Browser- en apparaatgegevens, zoals IP-adres, taal, land, verwijzing URL en affiliate URL;
 • Transactiegegevens, zoals aankopen, aankoopbedrag, aankoopdatum, betaalmethode, uitbetalingsmethode, cryptovaluta adres; en
 • Gegevens verzameld door cookies en traceringstechnologieën, zoals tijd besteed aan de Diensten, bezochte pagina's, taalvoorkeuren en andere anonieme verkeersgegevens.

3. Hoe wij Gegevens gebruiken

a. Persoonlijke Gegevens. Wij en onze serviceproviders gebruiken Persoonlijke Gegevens om. (i) de Diensten te verlenen; (ii) fraude op te sporen en te voorkomen; (iii) financieel verlies of andere schade voor Klanten en Bitrush te beperken; en (iv) onze Dienst te promoten, analyseren en verbeteren. Voorbeelden van hoe we Persoonlijke Gegevens kunnen gebruiken zijn onder andere:

 • Een identiteit verifiëren met het oog op compliance;
 • Handmatig of systematisch toezicht houden op fraude en andere schadelijke activiteiten;
 • Om op aanvragen te reageren, servicemeldingen verzenden en klantenondersteuning te bieden;
 • Om een betaling te verwerken, communiceren over een betaling en de bijbehorende klantenservice te verlenen;
 • Voor audits, regelgevingsdoeleinden en naleving van industrienormen;
 • Nieuwe producten ontwikkelen;
 • Voor het verzenden van marketingcommunicatie;
 • Onze Diensten verbeteren of wijzigen; en
 • Geaggregeerde analyses uitvoeren en bedrijfsinformatie ontwikkelen die ons in staat stelt te opereren, te beschermen, geïnformeerde beslissingen te nemen en verslag uit te brengen over de prestaties van ons bedrijf.

b. Overige Gegevens. We kunnen andere Gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, op voorwaarde dat we de toepasselijke wetgeving en onze contractuele verplichtingen naleven.

4. Hoe wij Gegevens openbaren

Bitrush hecht waarde aan uw privacy en wij nemen zorgvuldige beslissingen om evenwicht te vinden tussen uw privacy en fraudepreventie. Wij streven ernaar te voorkomen dat uw gegevens in handen van derden vallen. Wij delen uw Persoonlijke Gegevens echter wel met vertrouwde derden, zoals:

a. Met identiteitscontrolediensten. Wij delen Gegevens met identiteitscontrolediensten om fraude te voorkomen. Hierdoor kan Bitrush uw identiteit bevestigen door de informatie die u ons verstrekt te vergelijken met openbare registers en andere databases van derden. Deze dienstverleners kunnen afgeleide gegevens aanmaken op basis van uw Persoonlijke Gegevens die uitsluitend kunnen worden gebruikt in verband met het verstrekken van diensten voor identiteitscontrole en fraudepreventie;

b. Met financiële instellingen. Wij delen Gegevens met financiële instellingen die ons helpen de Diensten te leveren. Financiële instellingen helpen ons met zaken als betalingsverwerking (bijv. iDEAL, creditcard), uitbetalingsverwerking (bijv. SEPA, PayPal) en inspanningen op het gebied van fraudepreventie;

c. Met communicatiedienstverleners. Wij delen Gegevens met communicatiedienstverleners die ons helpen bij het leveren van de Diensten. Communicatiedienstverleners helpen communicatie-uitdagingen op te lossen door namens ons e-mails en SMS-berichten te serveren; en

d. Veiligheid, juridische doeleinden en wetshandhaving. We delen Gegevens met wetshandhavers, overheidsfunctionarissen of andere derde partijen wanneer we daartoe worden gedwongen door een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een soortgelijke gerechtelijke procedure; of we geloven te goeder trouw dat de openbaarmaking van Persoonlijke Gegevens noodzakelijk is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, om vermoedelijke illegale activiteiten te melden of om schendingen van onze voorwaarden te onderzoeken.

5. Cryptovaluta transacties

Bij het gebruik van cryptovaluta's moet u zich er van bewust zijn dat alle cryptovaluta transacties opgeslagen zijn in de blockchain (publieke grootboek) om ervoor te zorgen dat ze op elk moment publiekelijk zichtbaar en traceerbaar zijn. Cryptovaluta transacties zijn traceerbaar en in theorie terug te leiden tot Bitrush. De identiteit van de eigenaar kan echter niet worden vastgesteld op basis van enkel zijn cryptovaluta adres.

De volgende gegevens worden via de blockchain openbaar gemaakt: transactiebedrag, transactiedatum, cryptovaluta adres, transactie ID.

6. Adverteren

Wij kunnen gebruik maken van externe reclamebureaus om advertenties met betrekking tot onze Diensten te plaatsen die voor u interessant kunnen zijn wanneer u onze website bezoekt, op basis van Gegevens met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze website op al uw apparaten, alsmede Gegevens die van derden zijn ontvangen. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie of soortgelijke tracking-technologie op uw browser plaatsen of herkennen (inclusief het gebruik van pixeltags). Zij kunnen deze technologieën, samen met gegevens die zij verzamelen over uw online gebruik, ook gebruiken om u te herkennen over de apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop, en om beslissingen te nemen over de advertenties die u ziet.

Om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen en te verbeteren, kunnen we ook web beacons, cookies en andere technologieën gebruiken om het feit te identificeren dat u onze website hebt bezocht of een van onze advertenties hebt gezien, en kunnen we die gegevens aan een of meer advertentienetwerken van derden verstrekken. De gegevens die wij verstrekken kunnen de tijd en datum bevatten van uw bezoek aan onze website, bekeken pagina' s, geklikte links en andere informatie die uw' echte wereld' identiteit niet onthult. Deze advertentienetwerken kunnen het web beacon of cookie herkennen dat verbonden is met uw bezoek aan onze website wanneer u andere websites bezoekt waarop zij reclame maken, en zij kunnen beslissingen nemen over de advertenties die u op basis daarvan ziet. We kunnen ervoor kiezen om te werken met Google AdWords, Doubleclick, Facebook Ads of andere advertentienetwerken. Elk van deze bedrijven heeft zijn eigen privacybeleid, wij moedigen u aan om dit zelf na te kijken. Voor meer informatie over de cookies die via onze Diensten kunnen worden gebruikt en hoe u ons gebruik van cookies kunt controleren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

7. Keuzes en inzage

u heeft keuzes met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonlijke Gegevens:

a. Kiezen voor het niet ontvangen van elektronische berichten van ons. Als u geen marketinggerelateerde e-mails meer van ons wilt ontvangen op een going-forward-basis, kunt u zich afmelden via de afmeldlink die in dergelijke e-mails is opgenomen. Wij zullen proberen uw verzoek (en) zo snel als praktisch haalbaar is in te willigen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails, kunnen wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen die nodig zijn om u onze Diensten te verlenen.

b. Hoe u uw Persoonlijke Gegevens kunt inzien of wijzigen. Als u uw eerder aan ons verstrekte Persoonlijke gegevens wilt controleren, corrigeren of bijwerken, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen.

Als u ons uw verzoek per e-mail stuurt, gelieve in de e-mail duidelijk te maken welke Persoonlijke Gegevens u wilt wijzigen. Voor uw bescherming mogen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de Persoonlijke Gegevens die verband houden met het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren alvorens uw verzoek te verwerken.

8. Bewaarperiode

Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. Houd er rekening mee dat wij een reeks van verplichtingen hebben om de door u aan ons verstrekte Gegevens te bewaren, onder meer om ervoor te zorgen dat transacties op de juiste wijze kunnen worden verwerkt, afgerond, terugbetaald of in rekening gebracht, om fraude te helpen identificeren en om te voldoen aan antiwitwaspraktijken en andere wetgeving die van toepassing zijn op ons en onze financiële dienstverleners.

9. Aanpassingen aan dit Privacybeleid

Bitrush heeft de mogelijkheid om dit Privacybeleid te wijzigen. De legende "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer deze voor het laatst werd herzien. Eventuele wijzigingen zijn van kracht wanneer we de herziene Privacybeleid op onze website plaatsen.