Laatst aangepast: 19 juli 2017

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle klanten die gebruik maken van de dienstverlening van deze website; Bitrush.nl.

Coins kopen:

 1. Bitrush koopt en verkoopt cryptocurrencies, en er is geen directe verkoop tussen aanbieder en verkoper.
 2. U koopt digitale goederen die niet een vaste waarde hebben; tijdens een aankoop gaat u akkoord met de koers van de coins die op dat moment door Bitrush wordt gehanteerd.
 3. Vanwege de variabele koers van een coin kan de waarde per moment verschillen. Er is geen garantie van enig waardebehoud in de toekomst.
 4. Tijdens een aankoop van een coin is de klant ervan op de hoogte dat het aantal coins licht kan afwijken van het aantal coins dat door de klant is besteld.
 5. De klant is ervan op de hoogte dat er (grote) verschillen in de koers van een coin kan zitten tussen het plaatsen van een kooporder en het ontvangen van de betaling van Bitrush.
 6. Bitrush is niet aansprakelijk voor vertragingen in het verzenden/aankopen van een coin welke door een derde partij zijn veroorzaakt.
 7. Wij zullen de coins aan het opgegeven coin adres leveren door middel van een ondertekende coin transactie.
 8. Een voltooide betaling van een coin transactie kan niet worden geannuleerd. Het is uw verantwoordelijkheid dat u de juiste gegevens (coin adres en hoeveelheid) invoert.
 9. Aangekochte coins kunnen niet geretourneerd of geruild worden in verband met koersschommelingen. In bijzondere gevallen wordt het bedrag geretourneerd na aftrek van de gemaakte kosten en de geleden schade door Bitrush als gevolg van koersschommelingen.
 10. De klant wordt verplicht éénmalig een verificatie van e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te doorlopen alvorens de coins worden opgestuurd. Dit proces neemt niet meer dan vijf à tien minuten in beslag. Indien nodig behoudt Bitrush het recht om een aanvullende identiteitsverificatie te vragen aan de klant. Het is niet mogelijk om de koopovereenkomst tussentijds te laten ontbinden als gevolg van koersschommelingen.
 11. Het opgeven van een coin adres waar u zelf toegang toe heeft is van groot belang; wanneer u het coin adres van iemand anders invult is dit geheel voor uw eigen risico.
 12. Bij vermoeden van misbruik of fraude behoudt Bitrush zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is vastgesteld.
 13. Gekochte coins kunnen niet worden (in)geruild.
 14. Er is geen garantie op het terugkopen van de aangekochte coins of het bedrag dat u er eventueel voor terug zou krijgen.
 15. U dient tenminste achttien jaar oud te zijn of toestemming te hebben van een ouder of voogd.
 16. Het beveiligen van de opslag van uw coins is geheel voor uw eigen risico.
 17. Op alle transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
 18. Indien zich een bankstoring of technische storing voordoet die door derde partijen of door andere onvoorzienbare omstandigheden is veroorzaakt en Bitrush niet tijdig uw transactie kan voltooien, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren/op te schorten.
 19. Bitrush maakt gebruik van een cooling-downperiode, welke afhankelijk is van de gekozen betaalmethode. Een cooling-downperiode houdt in dat de coins worden vastgehouden gedurende een periode van 2 werkdagen of meer nadat een aankooplimiet is bereikt. Wij behouden ons het recht voor om de coins eerder door te sturen dan de aangegeven cooling-downperiode, mits de legitimiteit van de transactie is geverifieerd.
 20. Bitrush behoudt zich het recht voor om een coin kooporder te retourneren. Bijvoorbeeld wanneer de coins niet door de klant wordt geclaimd binnen een redelijk periode van 1 maand. Hierbij worden de coins tegen de huidige Bitrush verkoopprijs verkocht.

Coins verkopen:

 1. U verkoopt digitale goederen die niet een vaste waarde hebben, tijdens een verkoop gaat u akkoord met de koers van de coins die op dat moment door Bitrush wordt gehanteerd.
 2. Bij vermoeden van misbruik of fraude behoudt Bitrush zich het recht voor om transacties op te schorten en/of te annuleren totdat de legitimiteit van de transactie is vastgesteld. 
 3. De coins dienen binnen 15 minuten na het aanbod ontvangen te zijn op een door ons opgegeven coin adres. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen deze coins geretourneerd worden en vindt er mogelijk geen uitbetaling plaats.
 4. Bitrush kan de betaling pas bewerkstelligen vanaf het moment alle coins zijn ontvangen en de transactie(s) is/zijn bevestigd door het netwerk. 
 5. U verklaart dat er geen voorbelasting afgetrokken is van de aangeboden coins.
 6. Een voltooide betaling kan niet worden geannuleerd. Het is uw verantwoordelijkheid dat u de juiste gegevens invoert.
 7. U verklaart dat de door u aangeboden coins op legitieme wijze verkregen zijn en u geen weet heeft van een mogelijk illegale activiteiten.
 8. Indien er geen uitbetaling kan plaats vinden door het niet naleven van deze voorwaarden behoudt Bitrush het recht om de coins ter waarde van het uit te betalen bedrag te retourneren tegen de huidige Bitrush-aankoopprijs op het moment van retourneren. Uitbetalingen worden dezelfde dag of de volgende werkdag (afhankelijk van uw bank) bijgeboekt op de bankrekening. 
 9. U verklaart dat u de rekeninghouder bent van het opgegeven bankrekeningnummer en alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 10. U verklaart dat de aangeboden coins op legitieme wijze zijn verkregen, indien er enigszins twijfel ontstaat over de herkomst van de coins, behoudt Bitrush het recht om extra gegevens te vragen.
 11. U verklaart eigenaar te zijn van het opgegeven rekeningnummer en alle andere gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
 12. Bitrush behoudt zich het recht voor om coins te retourneren in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer de transactie niet binnen een tijdsduur van 1 uur door het coin netwerk wordt bevestigd.
 13. Retourneringen van uw coins kunnen enkel plaatsvinden wanneer Bitrush de coins ontvangt binnen 2 maanden nadat de order is aangemaakt. Na deze 2 maanden is het niet meer mogelijk om binnenkomende coins te koppelen met eerdere orders en hierdoor zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van uw coins. Het is dus de verantwoordelijkheid van u om de coins met genoeg miners-fee naar Bitrush op te sturen.